- ငါက ရုပ္ရွင္ၾကည့္ရတာႀကိဳက္တယ္။ နင္ကေရာ မႀကိဳက္ဘူးလား။
- တကယ္တမ္းေျပာရရင္ေတာ့ ငါက ရုပ္ရွင္အမ်ိဳးအစားအားလံုးကို ၾကည့္ရတာကို ႀကိဳက္တာ။
- ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ၾကည့္ရတာကိုေရာ ႀကိဳက္လား။
- ႀကိဳက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါက ရုပ္ရွင္ေတြကို ဒီဗြီဒီနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ လက္ပ္ေတာ့မွျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္ရွင္ရံုမွာျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္ျဖစ္တယ္။
- ငါကေတာ့ အိမ္မွာ ၾကည့္ရတာပိုႀကိဳက္တာ။ ဆိုဖာေပၚမွာ ဇိမ္နဲ႔ေလ။ 
- နင္ ဆိုလိုတာကို သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရုပ္ရွင္ရံုမွာၾကည့္ရတာကိုေတာ့ ဘာနဲ႔မွ ယွဥ္လို႔မရဘူး။ မ်က္ႏွာျပင္ကလည္း ပိုႀကီးတယ္။ အသံေတြကလည္း ပိုက်ယ္တယ္။
- လံုးဝကို ထူးျခားတဲ့အေတြ႔အၾကံဳဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကုန္အက်ပိုမ်ားတာကလည္း အေသအခ်ာပဲေနာ္။

- I love watching films, don’t you?
- As a matter of fact I enjoy watching all kinds of films!
- Do you like watching them on television?
- Yes, but I also watch movies on DVD, on my laptop or at the cinema.
- Well, I prefer watching them at home, from the comfort of my sofa. 
- I see your point. But nothing really compares to a cinema. The screen is bigger and the sounds are louder.
- It’s a totally different experience but it’s definitely a more expensive one!

Single language
notsingle