- ဒါနဲ႔ လုပ္ငန္းက ဘယ္လိုလဲ။ တိုးတက္မႈ ရိွရဲ႕လား။
- လုပ္ငန္းက အေျခအေနေကာင္းပါတယ္။ ကုမၸၸဏီကလည္း ပိုပိုႀကီးလာပါၿပီ။
- ဟုတ္လား။ ေကာင္းတာေပါ့။ အခု ဝန္ထမ္း ဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္ရွိလဲ။
- ကၽြန္ေတာ့္ဌာနမွာေတာ့ ဝန္ထမ္း ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ ဆက္ခန္႔ေနတုန္းပါပဲ။
- ရွင္က စီမံကိန္းအသစ္ လုပ္ေနတာလား။
- မလုပ္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႔နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့စီမံကိန္းက ဒီလကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ၿပီးမွာပါ။
- အက်ိဳးရလဒ္က ဘယ္လိုလဲ။
- အခုခ်ိန္အထိေတာ့ အဆင္ေျပေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္အဆင့္ေတြမွာ ပိုမိုခက္ခဲတဲ့ ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ လိုအပ္လာမွာေသခ်ာတယ္။
- ရွင္ စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

- So, how’s business? Any improvements?
- Actually, business is doing great! The company has started growing in size!
- Really? That’s fantastic! How many employees are there right now?
- There are twelve people in my department, but they are still hiring.
- Are you working on a new project?
- Not yet. My team and I will probably finish the project by the end of this month.
- And how are the results?
- So far so good! But the next stages will definitely require much tougher negotiation.
- I’m sure everything will go according to your plan!

Single language
notsingle