ဆုတံဆိပ်ကို ဖွင့်လှစ်ရယူလိုက်ပါ

ခရီးသည်

ဒီဆုတံဆိပ်ကို ဆွတ်ခူးဖို့ အစားအစာ၊ ခရီးသွားခြင်းနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သင်ရိုးတွေကို ပြီးမြောက်ဖို့လိုပါတယ်။