ဆုတံဆိပ္ကို ဖြင့္လွစ္ရယူလိုက္ပါ

ၾကယ္ပြင့္သစ္

ဒီဆုတံဆိပ္ကို ဆြတ္ခူးဖို႔ အေျခခံအဆင့္ပေဟဠိအားလံုးမွာ ၾကယ္သံုးပြင့္ ရဖို႔လိုပါတယ္။